DE KLANT ZET JOU CENTRAAL

Denk vanuit het succes van jouw klant en werk samen volgens een plan.

THE CUSTOMER ENGAGEMENT CREATORS

LEES VERDERINSPIREER MIJ
- PLEZIER LEREN DELEN -

PROBLEEM

Een probleem is een uitdaging, een oplossing is doen! Een gebrekkige customer engagement is vandaag de dag geen optie meer. Voor welke business en technologische uitdagingen staan jouw klanten vandaag? Wat is de invloed van customer engagement en gamification? Wat voor impact heeft dit op jouw organisatie en jouw klant? Hoe zet de klant jouw centraal?

MEER
LOYALE EN NIEUWE KLANTEN

DOEL

MEER
KWALITEIT EN VERTROUWEN

MENS

MEER
KLANTWINST
GEVENDHEID

MIDDEL

WELKE UITDAGINGEN HEB JIJ TE DOEN VANDAAG?

- PLEZIER LEREN DELEN -

FOCUS

Customer Engagement (CE) vraagt om te focussen op DOEL, MENS EN MIDDEL. Maak de mens niet tot middel maar tot DOEL. Het middel heeft als doel de MENS beter te bedienen. De mens heeft het MIDDEL nodig om zijn doel te bereiken. Het is ons streven om zo snel mogelijk kwalitatieve interacties tussen jouw klanten, medewerkers en organisatie op te zetten die het resultaat van de Customer Engagement zal verhogen.

DOEL

STRATEGIE VAN HET BEDRIJF

Is er een duidelijk bedrijfsdoel?
Is dit doel bekend bij alle medewerkers?
Is het doel SMART?

MENS

KWALITEIT VAN HET TEAM

Is er Customer Engagement kennis?
Is er motivatie en inspiratie?
Is er een Customer Engagement team?

MIDDEL

INNOVATIE DIENSTVERLENING

Is het middel (CE/CRM) op de juiste wijze ingericht?
Biedt het middel voldoende uitbreidingsmogelijkheden?
Heb je het juiste middel?

- PLEZIER LEREN DELEN -

WERKWIJZE

De werkwijze van het KlantSucces Plan is om een overzichtelijke manier inzicht krijgen of kunnen verschaffen in de focus gebieden DOEL, MENS en MIDDEL en een stapsgewijze aanpak (Plan, Do, Act en Check) van de Customer Engagement. Het Plan, Do, Act en Check kan niet alleen gebruikt worden voor het stapsgewijze aanpakken van de Customer Engagement maar kan evenzeer op individueel niveau doorlopen worden bij een probleemaanpak. In die zin is het geen techniek of een methode, maar eerder een logisch denkschema om uitdagingen oorzaakgericht en stapsgewijs op te lossen.
- PLEZIER LEREN DELEN -

ACTIVITEITEN

De aanpak van het KlantSucces Plan is gebaseerd op een bewezen en logische denkschema dat wij veelvuldig en succesvol hebben ingezet op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen organisaties. Onze manier van het KlantSucces Plan aanpak is gebaseerd op het Plan, Do, Act en Check model in combinatie met de drie focus gebieden; DOEL, MENS EN MIDDEL.

CRM SCAN

DOEL

Wij maken een nul meting van jouw huidige situatie op de zes belangrijkste deelgebieden doel, mens, middel, gegevens, processen en rapportage.

Je krijgt een rapport met de uitkomst van de zes belangrijkste deelgebieden.

Wij bespreken tijdens een 1 op 1 gesprek je huidige situatie en welke volgende stappen nodig zijn om de goodwill voor jou klanten te verbeteren.

Resultaat: SMART CE doelstelling

GAMIFICATION

MENS

Een klantgerichte groepstraining met jouw medewerkers in de vorm van een business game.

De medewerkers en managers krijgen handvatten mee en leren om de inzichten te gebruiken om gezamenlijk actie te ondernemen om samen te werken met de klant.

Je krijgt een rapport met gevalideerde CRM Business Requirements om de goodwill van jouw klanten te verbeteren met CRM.

Resultaat: Gemotiveerd en Klantgericht samenwerken

WORKSHOP

MIDDEL

Meer succes met jou CE oplossing door optimaal gebruik te maken van de kracht van Microsoft Dynamics 365 en Gamification.

De medewerkers en managers leren hoe zij de bedrijfs- en klantprocessen kunnen ondersteunen met CRM.

Inzicht in de mogelijkheden om de klant informatie weer te geven in de vorm van lijsten, grafieken en dashboards te tonen en rapportage mogelijkheden met Microsoft Power BI.

Resultaat: De kracht van Dynamics 365 inzichtelijk en deze toe te passen

- PLEZIER LEREN DELEN -

RESULTAAT

VERBETER JE CUSTOMER ENGAGEMENT MET HET KLANTSUCCES PLAN
Het resultaat van ons KlantSucces Plan is een plan van aanpak met concrete actiepunten. Hiermee kun je zelf meteen aan de slag. Natuurlijk helpen wij graag met het uitvoeren van het plan.
- PLEZIER LEREN DELEN -

OVER ONS

Binnen ons Customer Engagement team wordt één van onze ervaren KlantSuccesMaker jouw vaste aanspreekpunt. Hij of zij is de partner aan jouw zijde. Zowel op het gebied van Strategisch Consultancy, Business Consultancy als ICT Consultancy heeft hij of zij de sporen verdiend op het snijvlak van strategische, tactische en operationele vraagstukken, waarbij de verbinding tussen klant, business en ICT-centraal staat.
Leo Rietbergen
Leo Rietbergen
KlantSuccesMaker
Freelance functioneel CRM specialist. 25 jaar ervaring met diverse applicaties voor CRM, XRM, VMIS, MVIS. Sinds 2003 gespecialiseerd in Microsoft Dynamics 365 CRM / Customer Engagement. Ik heb vele presentaties, demonstraties en trainingen verzorgd bij selectie-, implementatie- en optimalisatie trajecten. De presentaties, demonstraties en trainingen waren zowel voor management, eindgebruikers en beheerders. Mijn doel is om u te helpen meer rendement te behalen door beter gebruik van CRM.
Randy Scheepers
Randy Scheepers
KlantSuccesMaker
Al meer dan vijftien jaar actief op het snijvlak van strategische, tactische en operationele vraagstukken, waarbij de verbinding tussen Business, ICT en de Klant centraal staat. Mijn naam is Randy Scheepers en ben een ondernemende en creatieve Projectmanager en Business Coach en Gamification Coach. Gamification zet ik in als motivatie oplossing, o.a. bij CRM implementatie, om het CRM bewustzijn, inzicht, betrokkenheid en performen bij medewerkers en organisaties te verbeteren. Gamification = het speldenken en speltechnieken toepassen waarbij plezier, leren, inzien en doen aangejaagd wordt.
- PLEZIER LEREN DELEN -

CONTACT

Heb je Customer Engagement problemen en wil je er over praten? Wij luisteren graag en wellicht kunnen wij helpen.

Bezoekadres:

Daalwijkdreef 47
1103 AD Amsterdam

Telefoon:

Leo +31 6 14846473
Randy +31 6 22740040